Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky popisujú spracovania osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu ktorým je spoločnosť:


Slovenské trvalky, s.r.o, so sídlom Suchá nad Parnou 125, 91901 Suchá nad Parnou, IČO 47430567, zapísaná v Obchodnom registri SR,  Okresného súdu Trnava, dňa 12.10.2013.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s §13 ods. 1, písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdil spoločnosti Slovenské trvalky, s.r.o. registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným registračným číslom - 201417290.

   Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je konateľ spoločnosti Ing. Peter Konečný. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany Vašich osobných údajov, spôsobu spracovania či ich úpravy sa môžete obrátiť na kontakt info@slovensketrvalky.sk , alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

Špecifikácia zberu osobných údajov

   Spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti Slovenské trvalky, s.r.o. tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb webu www.slovensketrvalky.sk.

   Ďalej pri procese uzatvárania a dokončenia objednávky zbierame údaje nevyhnutné na jej vybavenie a to : meno a priezvisko, adresa doručenia, fakturačné údaje, telefonický a emailový kontakt.

   Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Zoznam subjektov a účel za ktorým budú tieto údaje ďalej poskytnuté sú uvedené nižšie.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s §13 ods. 1, písm. a) zákona č.18/2018 Z.z.

 

Spracovávanie osobných údajov

   Spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu anonymizovanie, nie menovite. Všetka komunikácia na našej webovej stránke je šifrovaná pomocou SSL certifikátu.

   Analytické coockies sú spracovávané pomocou nástrojov spoločnosti: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Steet, Dublin 4, Ireland a Luigi´s Box, s.r.o. Tallerova 4 81702, Bratislava 


   Marketingové coockies, ktoré používame za účelom zobrazovania reklamy našej stránky a relevantného obsahu vyhodnocovaného na základe vašich záujmov. Na spracovanie týchto údajov využívame nástroje spoločnosti :

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Steet, Dublin 4, Ireland

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

   Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracovávať na základe splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie ochrany proti podvodom, bezpečnosti sietí.

   Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Doba spracovávania osobné údaje

   Osobné údaje ktoré nám poskytnete v nevyhnutnom rozsahu pre poskytnutie našich služieb alebo splnenie si našich povinností, spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.  

   Po udelení súhlasu na spracovanie osobných údajov ich spracovávame po dobu nasledujúcich 10 rokov. Po uplynutí tejto doby, budú údaje vymazané, ale iba rozsahu stanovenému príslušnými právnymi predpismi.

   Po registrácii na našich webových stránkach je potrebné potvrdenie zo strany zákazníka (prostredníctvo aktivačného linku) ak nepríde k tomuto overeniu do doby 30 kalendárnych dní, budú všetky údaje automaticky vymazané.

 

 Práva a povinnosti

-          máte právo k postupu osobných údajov a informáciám o tom v akom rozsahu a akým spôsobom sú spracovávané.

 

-           máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

-          máte právo na obmedzenie spracovávania alebo blokovania Vašich osobných údajov výhradne na najnutnejšie zákonné účely. 

 

-           ak ste našim zákazníkom alebo máte registráciu na našom webe máte právo na základe Vašej písomnej, či emailovej žiadosti požiadať o vymazanie či zmenu Vašich osobných údajov.

   Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. všetky primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

   Dáta súborov cookies, ktoré využívame na marketingové účely sú ukladané do vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača webu po rôznu dobu. Tieto údaje môžete kedykoľvek vymazať z Vášho prehliadača bez potreby nášho zásahu.

 

Finančné operácie

   Všetky finančné operácie vykonané na našej Webstránke sú spracovávané spoločnosťou Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland.

   Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu, potrebnému na spracovanie finančnej transakcie, teda online platby, refundácie peňažných prostriedkov a riešenia sťažností a dotazov.

   Podmienky spracovávania osobných údajov poskytovateľom finančných služieb nájdete v nasledovnom odkaze: https://stripe.com/en-sk/privacy

 

 

   Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu pre fungovanie našej spoločnosti poskytnuté poskytnuté, alebo majú k nim prístup :

Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO:31329217) – doručovanie objednávok

GT-Servis s.r.o. (IČO:46688633)  – systém expedície objednávok

AP EKO,s.r.o. (IČO: 45303941) – spracovanie účtovných dokladov

Krea SK, s.r.o. (IČO:36553433) – IT servis

dodigital, s.r.o (IČO:50490397) – reklamné a marketingové službyZoznam aktuálne používaných cookies súborov na našom webe :

Systémové cookies (bez nich nemôže web fungovať):

  • ci_session - Stav košíka - príjemca Slovenské trvalky s.r.o. , dobra spracovania session

Marketingové cookies:

  • _fbp - Facebook Pixel- príjemca Facebook, doba spracovania 3 mesiace 

Analytické cookies:


 

 

                                                                                     Tieto podmienky sú platné od  1.2.2022

Nakúpte ešte ďalšie produkty v hodnote 100,00€ a Kuriérska služba SPS vám bude v rámci SR k dispozícii úplne ZADARMO.
Počet položiek: 0
€0,00
shopping_cart Zobraziť