Ochrana osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdilo spoločnosti Slovenské trvalky, s.r.o. registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným registračným číslom - 201417290.

Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdilo spoločnosti Slovenské trvalky, s.r.o. registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným registračným číslom - 201417290.

Spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti Slovenské trvalky, s.r.o. tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru www.slovensketrvalky.sk. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Slovenské trvalky, s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO:31329217) , AP EKO,s.r.o. (IČO: 45303941), Krea SK, s.r.o. (IČO:36553433)

Tieto podmienky sú platné od 4.4.2014.

Nakúpte ešte ďalšie produkty v hodnote 50,00€ a Kuriérska služba SPS vám bude v rámci SR k dispozícii úplne ZADARMO.
Počet položiek: 0
€0,00
shopping_cart Zobraziť