Šírka rastliny a hustota výsadby

billboard

Poznáte to, vidíte na fotke nádherný záhon a chceli by ste mať tiež taký u seba na záhrade. Nakúpite rastliny, zasadíte a výsledok sa nikdy nedostaví. Príčin prečo sa tak udeje je viacero. Chyba väčšinou nastáva ešte skôr, ako príde k samotnému nákupu rastlín. Základom úspechu je správna hustota výsadby, ktorú si musíme uvedomiť ešte pri plánovaní.

Čo je šírka rastliny ?

Pôdorysný rozmer rastlín v plošnej rovine na záhradných projektoch väčšinou znázorňujeme kružnicou, ktorej priemer je vyjadrený šírkou rastliny. 

Šírka rastliny sa vypočítava z údajov dospelých jedincov meraním v smeroch S-J a V-Z ich spriemerovaním dostávame výsledný údaj. Tento údaj je čisto orientačný a často môže byť ovplyvnený celou radou faktorov (technológia výsadby, podmienky stanovišťa, režim údržby a genetická výbava samotnej rastliny). Údaje o šírke rastliny sú tak jedným zo základných východiskových znalostí potrebných pre správne plánovanie. Vďaka ním dokážeme určiť správnu hustotu výsadby (spon) a v detaile aj rozmiestnenie rastlín na pozemku.

 

Vzťah medzi šírkou a hustotou výsadby

Je to jednoduchý matematický vzťah ktorý môžeme zjednodušene vyjadriť nasledovne:

šírka rastliny   hustota výsadby

20 cm                 - 18 ks/m2

30 cm                 - 12 ks/m2

40 cm                 - 7 ks/m2

50 cm                 - 4 ks/m2

60 cm                 - 3 ks/m2

70 cm                 - 2 ks/m2

80 + cm              - 1 ks/m2

Uvedený prepočet ilustruje koľko ks rastlín potrebujeme vysadiť na 1m2 plochy, aby sme v optimálnom časovom rozmedzí čo (2-3 roky po výsadbe) dosiahli plného zapojenia rastlín v jednoduchej monokultúre. Je to iba orientačná pomôcka a často sa pristupuje k zmenám v hustote výsadby, či z hľadiska nárokov klienta, zmien rozpočtu, stavu stanovišťa, či predpokladu starostlivosti. 

zahusťovaniu sponu dochádza pri zhoršených podmienkach stanovišťa. Je predpokladom, že rastliny sa budú rozvíjať pomalšie a budú u nich väčšie výpadky. Z toho dôvodu ich sadíme na plochu väčšie množstvo, čím si poistíme to, že sa v optimálnom čase zapoja.

Hustejší spon sa volí aj pri požiadavkách klienta na skorý estetický efekt. Redší spon sa naopak často volí na stanovištiach s dobrými pôdnymi a klimatickými  podmienkami. Musí tu byť tiež predpoklad dobrej starostlivosti, ktorá bude udržovať ideálne podmienky pre rastliny a operatívne nahradzovať prípadné výpadky. 

Bohužiaľ krajný extrém je, kedy k podhusteniu výsadby dochádza z dôvodov znižovania rozpočtu. Tento jav je na Slovensku bohužiaľ veľmi častý. Pritom náklady na samotný rastlinný materiál sú iba zlomkom ceny za celú sadovnícku úpravu a pri porovnaní s nákladmi na stavebné práce sú zanedbateľné.

 

Ideálna hustota výsadby

V rámci trendu zmiešaných trvalkových záhonov prebehlo niekoľko výskumov venujúcich sa optimálnej hustote výsadby. Z pokusov vzišlo niekoľko užitočných výsledkov, ktoré vieme aplikovať aj na naše podmienky. 

Ukázalo sa, že optimálna hustota výsadby trvaliek je 6-7 ks/m2 bez započítania cibuľovín. Pri horších podmienkach stanovišťa sa môže hustota zvýšiť až na 10-12 ks /m2. Ďalšie zvyšovanie hustoty už nemá význam, prichádza k prehusteniu, zníženiu estetickej hodnoty, skráteniu životnosti výsadby. Konkurenčný boj medzi rastlinami sa prirodzenou cestou nakoniec i tak postará o zníženie počtu rastlín. Naopak pri spone menej ako 5 ks/m2 sa zvyšuje riziko, že príde k nezapojeniu výsadby.

Nakúpte ešte ďalšie produkty v hodnote 100,00€ a Kuriérska služba SPS vám bude v rámci SR k dispozícii úplne ZADARMO.
Počet položiek: 0
€0,00
shopping_cart Zobraziť