Nároky na vodu

billboard

Voda je základom života, bez ktorej by tak ako ho poznáme, nemohol existovať. Vzhľadom na vzťah človeka k svojmu životnému prostrediu sa stáva voda stále cennejšou. Možno si to neuvedomujeme, ale to ako založíme záhradu môže byť pre životné prostredie prínos, alebo naopak záťaž. Kľúč k tomu leží v správnom pochopení nárokov rastlín na vodu.

Význam vody pre rastliny

Rastliny v svojich pletivách obsahujú približne 90-95% vody. Najviac až 99% obsahujú dužnaté plody, naopak najmenej niekedy iba 5% semená rastlín. Voda je pre rastliny tak dôležitá, že i krátkodobý pokles vody v listoch pod 60% vedie k nenávratným škodám na rastlinných pletivách. 

Bez vody by neboli možné fyziologické  procesy, ktoré v rastlinách prebiehajú. Voda pôsobí ako rozpúšťadlo umožňujúce transport živín. Zohráva tiež hlavnú úlohu v prípade termoregulácie rastlín.

Pre rastliny sú hlavným zdrojom vody atmosférické zrážky. Ich celkový ročný úhrn primárne určuje typ a množstvo vegetácie, ktoré na danom stanovišti bude rásť. 

Lokality s veľkým množstvom zrážok ako napríklad dažďové pralesy, sa vyznačujú bohatoubujnou vegetáciou, naproti púštiam kde je zrážok minimum a vegetácia takmer žiadna. Poznatky o prirodzenej lokalite nám tak pomáhajú určiť správne nároky rastliny na vodu. Výbornou pomôckou pre určenie nárokov na vodu je tiež samotný vzhľad rastlín.

Nároky na vodu u trvaliek

  • nízke:  Patria sem druhy zo životných okruhov 1, 1-2.  Platí pre pôdy suché až mierne suché. Označujeme ich tiaž ako xerofyty. Patria sem rastliny zo suchých oblastí , kde je nedostatok zrážok. Väčšinou ide o trvalky zo stepí, či nízkostebelných prérií a niektoré suchomilné skalničky. Mnohé druhy sa morfologicky adaptovali na nedostatok vody. Typické sú listy úzke, striebristé či plstnaté, kožovité až dužnaté či nízky a pomalý rast.  Rastliny s nízkymi nárokmi na vodu sú dnes vyhľadávané ako cenné druhy pre ozelenenie extrémnych stanovíšť v mestskom prostredí ako sú zelené strechy a vegetácia v okolí cestnej infraštruktúry.
  • stredné:  Patria sem druhy zo životných okruhov 2, 2-3. Platí pre pôdy čerstvé až mierne vlhké. Sem patrí väčšina klasických záhonových bohato kvitnúcich trvaliek. Označujeme ich tiaž ako mezofyty. Na slnečných stanovištiach sú to väčšinou druhy zo zmiešaných prérií. V tieni a polotieni je to väčšina podrastových trvaliek z rôznych lokalít.
  • vysoké: Patria sem druhy zo životných okruhov 3, 3-4.  Platí pre pôdy vlhké až mierne mokré. Zvýšenými nárokmi na vodu sa vyznačujú mohutnejšie druhy z vysoko stebelných prérií, či podrastové trvalky z lokalít s veľkým úhrnom zrážok. Často sem tiež patria rastliny vyskytujúce sa v okolí vodných plôch a tokov. Pôda pri ich pestovaní by mala byť počas vegetácie stabilne vlhká aby rastliny dosiahli svojho plného potenciálu. Tieto rastliny súborne označujeme ako hygrofyty.

 

Pri stanovištných okruhoch ďalej postupne čísla rastú od 4-8 , vďaka čomu vieme určiť správnu lokalitu pre vodné rastliny:

  • 4- stabilne mokré bažiny
  • 5 – zóna plytkej vody
  • 6 – plávajúce rastliny zakorenené ku dnu
  • 7 – submerzné rastliny pod  vodnou hladinou
  • 8 – plávajúce rastliny ktoré nekorenia ku dnu

 

Pôda a vodný režim:

Pri výbere vhodných rastlín do záhrady by sme mali zohľadňovať okrem ročného úhrnu zrážok aj pôdu, aká sa na danej lokalite nachádza. To býva často vzhľadom na rôznorodosť pôd pomerne náročná úloha. 

Všeobecne ale platí, že s klesajúcou veľkosťou častíc v pôde stúpa jej schopnosť zadržiavať vodu i živiny. No zároveň v priamej súvislosti so znížením vzdušnej kapacity, klesá i schopnosť vodu prijať - vsakovať  a odvádzať ju preč drenážna

Kamenisté, či piesočnaté pôdy tak väčšinou bývajú vhodné pre pestovanie suchomilných trvaliek. Pôdy hlinitopiesčité hlinité pre pestovanie trvaliek so strednými nárokmi na vodu. Trvalky s vysokými nárokmi na vodu väčšinou pestujeme v ťažkých ílovitých pôdach. Špecifickým príkladom sú vresovištné druhy ktoré potrebujú pre svoje pestovanie rašelinu v kombinácií s dostatkom vody. 

Ďalšou špecifickou skupinou sú niektoré skalničky, či hájne druhy, ktoré vyžadujú dostatok vody, no priepustnékamenisté substráty z ktorých prebytočná voda rýchlo odtečie. 

Nakúpte ešte ďalšie produkty v hodnote 100,00€ a Kuriérska služba SPS vám bude v rámci SR k dispozícii úplne ZADARMO.
Počet položiek: 0
€0,00
shopping_cart Zobraziť